Puur Natuur

Over het natuurlijk ouderschap

Puur-opvoeden geeft advies en workshops vanuit een mix van opvoedmethoden, één daarvan is:

HET NATUURLIJK OUDERSCHAP

Natuurlijk Ouderschap is de Nederlandse vertaling van de methodiek die internationaal bekend is als ‘Attachment Parenting’. De grondlegger van deze methode is de Amerikaanse kinderarts William Sears.

Sears gaat ervan uit dat ouders de enige echte deskundigen zijn van hun eigen kind. Het is daarom belangrijk dat ouders en kind elkaar zo goed mogelijk leren kennen. De ouders leren zien wat hun kind nodig heeft en het kind kan erop vertrouwen dat zijn ouders zijn behoeften vervult. Hierdoor ontstaat hechting.

Een simpel voorbeeld; wanneer het kind honger heeft en de ouder geeft het voldoende te eten; dan bouwt het kind vertrouwen op naar de ouder en naar zichzelf. Het is onmogelijk om direct vanaf het eerste moment alle behoeften van je kindje te kunnen lezen. Daarvoor moet je je kindje dus echt leren kennen. Hiervoor is het belangrijk om veel bij elkaar te zijn. Dit helpt je om te begrijpen wat je kind bedoelt en te geven wat het nodig heeft.

Praktisch:
Zowel voor de ouders als het kind is het ‘t fijnst wanneer het kindje na de geboorte niet of zo min mogelijk gescheiden wordt van de ouders.
Bij voorkeur is er daarbij ook sprake van direct huid-op-huid contact met de moeder en / of de vader.
Pasgeboren baby’tjes zijn erg alert; alle zintuigen staan open om de ouders waar te nemen. Profiteer hiervan en koester dit eerste, bijzondere en unieke contactmoment. Uiteraard zijn er ook situaties waarbij scheiding noodzakelijk is. Probeer deze dan zo snel mogelijk te herstellen.

Reageer op signalen
Baby’s kunnen nog niet praten, maar hebben wel hun manieren om te communiceren met de buitenwereld. Je kindje geeft vaak al voor het gaat huilen signalen af dat het honger heeft, moe is of van streek. Probeer het huilen voor te zijn; dit voorkomt stress.
Troost je kind altijd, ook als je als ouder het verdriet niet kan wegnemen.

Borstvoeding
Geef zo lang mogelijk borstvoeding. Borstvoeding is immers een goede manier om hechting te bevorderen. Het is huid-op-huidcontact, een uitwisseling van stoffen en hormonen (waardoor moeder en kind meer op elkaar afgestemd raken) en je voorziet in de emotionele behoeftes van je kindje. Voed je kindje op verzoek; ook wanneer je de fles geeft. Het is fijn om hier een ontspannen moment met huid-op-huidcontact van te maken.
Geef de fles zoveel mogelijk zelf.

Nabijheid door dragen
Een kind heeft een grote behoefte om bij de ouder te zijn en lichamelijk contact te maken. Dit maakt dat het voor een kind prettig is om gedragen te worden. Ook voor de ouder is het dragen van je kind een manier om je kind nabijheid te bieden en daardoor je kind snel beter te leren kennen. Door gebruik te maken van een draagdoek of draagzak, wordt het gewicht beter verdeeld en heb je als ouder toch je handen vrij!

Nabijheid in de nacht
Natuurlijk Ouderschap vindt dat nabijheid bij je kind; ook tijdens het slapen gewenst is. Dit kun je doen door bijvoorbeeld gebruik te maken van een co-sleeper of het bedje van het kind naast het ouderlijk bed te plaatsen.

Het mee kunnen leven met een ander
Wanneer je als ouder het gedrag van je kind moet corrigeren, probeer dit dan op een positieve manier te doen. Hierdoor ontwikkelt het kind inlevingsvermogen. Het is mooi om het gedrag te kunnen begrijpen en vanuit dit begrip grenzen te stellen aan je kind.

Aanwezigheid
Baby’s en jonge kinderen hebben een sterke behoefte aan de aanwezigheid van een ouder. Wanneer dit niet realiseerbaar is, kies dan een vervanger die een band heeft met het kind.
Als ouders ingaan op de behoeften van het kind kunnen ze de klok loslaten.
Zo kunnen ze meer genieten van het kind. En dat geeft een positieve, warme sfeer in het gezin.

Kinderen krijgen, hoe ouder ze worden, steeds meer behoeften. Stel je kind vraagt om negatieve aandacht. Dan ga je actief luisteren. Je onderzoekt of je kind werkelijk vervelend is, of het aandacht van jou mist of dat het eigenlijk moe is. Daar ga je naar op zoek en je helpt je kindje door die behoefte te vervullen. Zo behoud je een positief contact met je kind.

Soms vragen ouders zich af of deze opvoedstijl grenzeloos is?
Als je kijkt naar de behoeftes van het kind, heeft het kind behoefte aan grenzen. Grenzen geven veiligheid.
Dus is het stellen van grenzen ook in het ‘natuurlijk ouderschap’ belangrijk.

Wil je er meer over weten, stuur me gerust een mail met jouw vraag.